قطر و اندازه

قطر و اندازه قطر و اندازه لوله نیز بر اساس نیازهای خاص شما تعیین می شود. به عنوان مثال، در صنعت آبیاری، معمولا از لوله های با قطر بزرگتر برای جریان آب بیشتر استفاده می شود. در حالی که در سیستم های گرمایش، لوله های با قطر کمتر می توانند کارآمدتر باشند. همچنین اندازه لوله … ادامه خواندن قطر و اندازه